Departament: Marketing y Comunicación

Àrea: Comercialització i Investigació de Mercats

Correu: asuncion.sanchez@uca.es