Departament: Ingeniería Informática

Institut d'investigació: Instituto para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS)

Àrea: Llenguatges i Sistemes Informàtics