Departament: Física de la Materia Condensada

Institut d'investigació: Instituto de Microscopía Electrónica y Materiales (IMEYMAT)

Àrea: Física de la Terra

Correu: javier.outon@uca.es