Publications by the researcher in collaboration with Antonio Ariño Villarroya (3)

2020

  1. La dimensió cultural de la universitat espanyola.: Estat de la qüestió

    Debats: Revista de cultura, poder i societat, Vol. 134, Núm. 1, pp. 217-232

  2. The Cultural Dimension of Spanish Universities: The state of the issue

    Debats: Revista de cultura, poder i societat, Núm. 5, pp. 181-195

2012

  1. La dimensión cultural de la Universidad en el Estado español

    Periférica: Revista para el análisis de la cultura y el territorio, Núm. 13, pp. 115-141