Departament: Física Aplicada

Institut d'investigació: Instituto de Investigación Marina (INMAR)

Àrea: Física Aplicada

Correu: thet.oo@uca.es