Publicacions en què col·labora amb MARIA DE LOS ANGELES MINGUELA RECOVER (2)