Departament: Biología

Institut d'investigació: Instituto de Investigación Marina (INMAR)

Àrea: Zoologia

Correu: sara.cartan@uca.es