Biltzar ekarpenak (1) Ikertzaileren baten partaidetza izan duten argitalpenak

2024

  1. DÉFICIT METABOLIZADOR DEL CITOCROMO CYP1A2 EN NIÑO CON SÍNDROME DE GILBERT

    XVIII CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRIA PARA ESTUDIANTES DE PEDIATRIA E INNOVACION DOCENTE 2024