Communications dans un congrès (1) Publications auxquelles un chercheur a participé

2024

  1. DÉFICIT METABOLIZADOR DEL CITOCROMO CYP1A2 EN NIÑO CON SÍNDROME DE GILBERT

    XVIII CONGRESO NACIONAL DE PEDIATRIA PARA ESTUDIANTES DE PEDIATRIA E INNOVACION DOCENTE 2024