Publicacions en què col·labora amb Rosario Cañabate Pozo (1)