Publications dans lesquelles il/elle collabore avec José Manuel Sánchez Patrón (1)

1993

  1. El sistema matrimonial español en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

    Revista jurídica de Castilla - La Mancha, Núm. 17, pp. 281-310