Publicacions en què col·labora amb MERCEDES SALIDO PERACAULA (3)