Publicacións en colaboración con investigadores/as de Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf (3)