The oil spill produced by the tanker Prestige (13/11/2002)impact assessment of the northwest coast of the Iberian Peninsula

 1. Tomás Angel del Valls Casillas 1
 1. 1 Universidad de Cádiz
  info

  Universidad de Cádiz

  Cádiz, España

  ROR https://ror.org/04mxxkb11

Revista:
Ciencias marinas

ISSN: 0185-3880 2395-9053

Any de publicació: 2003

Volum: 29

Número: 1

Pàgines: 1-1

Tipus: Article

DOI: 10.7773/CM.V29I1.139 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAccés obert editor

Altres publicacions en: Ciencias marinas

Indicadors

Cites rebudes

 • Cites en Dialnet Métricas: 1 (29-01-2024)
 • Citas en Web of Science: 8 (19-10-2023)
 • Cites en Dimensions: 11 (13-12-2023)

JCR (Journal Impact Factor)

 • Any 2003
 • Factor d'impacte de la revista: 0.179
 • Factor d'impacte sense autocites: 0.119
 • Article influence score: 0.0
 • Quartil major: Q4
 • Àrea: MARINE & FRESHWATER BIOLOGY Quartil: Q4 Posició en l'àrea: 73/74 (Edició: SCIE)

SCImago Journal Rank

 • Any 2003
 • Impacte SJR de la revista: 0.226
 • Quartil major: Q4
 • Àrea: Aquatic Science Quartil: Q4 Posició en l'àrea: 134/164

Dimensions

(Dades actualitzats a data de 13-12-2023)
 • Cites totals: 11
 • Cites recents (2 anys): 0
 • Field Citation Ratio (FCR): 13.28