The oil spill produced by the tanker Prestige (13/11/2002)impact assessment of the northwest coast of the Iberian Peninsula

 1. Tomás Angel del Valls Casillas 1
 1. 1 Universidad de Cádiz
  info

  Universidad de Cádiz

  Cádiz, España

  ROR https://ror.org/04mxxkb11

Revista:
Ciencias marinas

ISSN: 0185-3880 2395-9053

Ano de publicación: 2003

Volume: 29

Número: 1

Páxinas: 1-1

Tipo: Artigo

DOI: 10.7773/CM.V29I1.139 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Ciencias marinas

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dialnet Métricas: 1 (29-01-2024)
 • Citas en Web of Science: 8 (19-10-2023)
 • Citas en Dimensions: 11 (13-12-2023)

JCR (Journal Impact Factor)

 • Ano 2003
 • Factor de impacto da revista: 0.179
 • Factor de impacto sen autocitas: 0.119
 • Article influence score: 0.0
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: MARINE & FRESHWATER BIOLOGY Cuartil: Q4 Posición na área: 73/74 (Edición: SCIE)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2003
 • Impacto SJR da revista: 0.226
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Aquatic Science Cuartil: Q4 Posición na área: 134/164

Dimensions

(Datos actualizados na data de 13-12-2023)
 • Total de citas: 11
 • Citas recentes (2 anos): 0
 • Field Citation Ratio (FCR): 13.28