Prediction of peak concentrations of PM10 in the area of Campo de Gibraltar (Spain) using classification models

  1. García, E.M.
  2. Rodríguez, M.L.M.
  3. Jiménez-Come, M.J.
  4. Espinosa, F.T.
  5. Domínguez, I.T.
Col·lecció de llibres:
Advances in Intelligent and Soft Computing

ISSN: 1867-5662

ISBN: 9783642196430

Any de publicació: 2011

Volum: 87

Pàgines: 203-212

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1007/978-3-642-19644-7_22 GOOGLE SCHOLAR