Aspect-oriented techniques for web services and their mobile clients

  1. Ortiz, G.
  2. García De Prado, A.
Colección de libros:
Frontiers in Artificial Intelligence and Applications

ISSN: 0922-6389

ISBN: 9781607500520

Ano de publicación: 2009

Volume: 201

Número: 1

Páxinas: 127-136

Tipo: Artigo

DOI: 10.3233/978-1-60750-052-0-127 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible