Publications by the researcher in collaboration with JOSE MARIA PALACIOS SANTANDER (2)

2018

  1. BEHAVIOR OF Ag NANOPARTICLES (Ag-NPs) DURING ECOTOXICOLOGICAL TEST ON GILTHEAD SEABREAM LARVAE

    International Conference on Environmental and Food Monitoring (ISEAC-40)

  2. Formación de profesores noveles del departamento de química analítica

    III Jornadas de Innovación Docente Universitaria UCA