Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Max Planck Institute for Solid State Research (1)