Supercritical Water Oxidation

  1. Vadillo, V.
  2. Sánchez-Oneto, J.
  3. Portela, J.R.
  4. Martínez de la Ossa, E.J.
Libro:
Advanced Oxidation Processes for Wastewater Treatment: Emerging Green Chemical Technology

ISBN: 9780128104996

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 333-358

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-810499-6.00010-3 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible