Supercritical Water Oxidation for Wastewater Destruction with Energy Recovery

  1. Vadillo, V.
  2. Sánchez-Oneto, J.
  3. Portela, J.R.
  4. Martínez de la Ossa, E.J.
Llibre:
Supercritical Fluid Technology for Energy and Environmental Applications

ISBN: 9780444626967

Any de publicació: 2014

Pàgines: 181-190

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1016/B978-0-444-62696-7.00009-5 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible