La ciencia del vegetal en tu plato

  1. Félix A. Ruiz Rodríguez
Llibre:
Comer con ciencia
  1. Julio de la Torre Fernández-Trujillo (coord.)

Editorial: Editorial UCA ; Universidad de Cádiz

ISBN: 9788498288834

Any de publicació: 2023

Pàgines: 55-62

Tipus: Capítol de llibre