Publicacions en què col·labora amb MARIA DEL PILAR AZCARATE GODED (1)